Asi každý majiteľ nejakej internetovej stránky si želá, aby mala dostatočnú návštevnosť. Aby táto vzrástla. Pretože na druhej strana sa nejeden web stýka práve s problémom, akým je zatiaľ nízka návštevnosť.  A s malým počtom návštevníkov sa na takomto webe nemôžu rozbehnúť požadované konverzie v miere, v akej je to potrebné.

V čom teda spočíva ten princíp? Pretože aj keď bude vaša internetová stránka poskytovať skutočne zaujímavú ponuku či obsah, aj tak môže zostať naďalej rovnako nenavštevovaná. Aj keby ste ju zaliali zlatom, tak to nebude mať väčší význam, keď nebude zviditeľnená na miestach, kde ju môžu nájsť potenciálni záujemcovia.

laptop, webová stránka

Pretože áno, váš web môže byť pomerne atraktívny, no existuje ešte milión iných a je prakticky nemožné, aby niekto tušil, že dotyčnú ponuku či obsah nájde konkrétne na tejto stránke. Keď zatiaľ ani nevie, že takáto stránka existuje a nepozná jej názov, resp. adresu.

Práve preto vo väčšine prípadov nájdu ľudia konkrétne weby prostredníctvom internetových vyhľadávačov. K tým najpoužívanejším sa u nás radí Google. A zrejem viete, ako to funguje. Vyhľadávače poskytujú internetovým užívateľom výsledky na základe slov či slovných výrazov, ktoré tu zadajú. K týmto slovám im poskytnú relevantné odkazy.

muž s notebookom

A s najväčšou pravdepodobnosťou každý zbadá a následne navštívi len tie odkazy, čo sú na predných pozíciách, tie majú návštevnosť prakticky zaručenú. A naopak weby, ktoré sú vyhľadávačmi zanedbávané, tie zostávajú kdesi v pozadí, nikto na ne zrejme nezavíta. A aby sa v takejto situácii neocitla aj vaša stránka, je tu seo optimalizácia Seolight.

  • Práca s vnútornými a vonkajšími faktormi,  ktoré sa podpíšu pod zlepšenú pozíciu takejto stránky v internetových vyhľadávačoch, konkrétne v ich organických výsledkoch, ktoré bežne poskytujú svojim užívateľom.