Vo viacerých prieskumoch môžeme čítať, že čistota elektromobilov nie je celkom taká pravda, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to naozaj pravda?
 
Podľa štúdie produkcia auta „Tesla Model S P100D” nesie so sebou viac oxidu uhličitého než atmosférický motor. V prepočte na 1 kilometer je to cca 226 gramov.
Mitsubishi Mirage vypúšťa len 192 gramov oxidu uhličitého na kilometer.

tesla.jpg
 
Samotná výroba elektromobilov prispieva ku globálnemu otepľovaniu asi dvakrát viac ako výroba automobilov so spaľovacím motorom.
 
Ale je tu otázka. Pri výskume započítali aj rafinérie, kde sa vyrába z ropy palivo, mazivá aj olej? A čo so zásobovaním čerpacích staníc?
A čo s ťažbou a dopravou paliva pre elektrárne?
 
Podľa Nórov sú batérie toxickejšie, ako fosílne palivá a môžu ľahšie znečistiť podzemnú vodu. Malo by sa dbať aj na to, aby tieto diely mali dlhú životnosť a boli recyklovateľné. Na tom nezávisle pracuje Tesla a Innolith – snažia znížiť náročnosť výroby batérie.
 
 Elektromobil síce má lokálne nulovú emisiu, lenže pokiaľ elektrinu získajú z jadrových elektrární, zmena nepríde. Uhoľné elektrárne totiž nie sú vôbec šetrné k životnému prostrediu (hovoria o tom aj Nemecké štúdie).
 
Počas analýzy zistili, že dieselový motor so životnosťou 200.000 kilometrov je oproti elektromobilu šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože v určitých intervalov treba meniť batérie. Tesla má články, ktorej po 200 000 km klesne kapacita len okolo 7% – overil to aj taxikár.

motor.jpg
 
Elektrické vozidlá pri prevádzke môžu byť  prínosom pre životné prostredie, ale Nie v oblastiach, kde sa elektrická energia vyrába pomocou uhlia alebo spaľovaním ťažkého oleja.
V týchto krajinách elektromobily pomôžu iba tým, že škodlivé látky vypúšťajú elektrárne.
Hoci v uliciach miest bude čistejšie, ale globálne sa emisie neznižujú.
[Ale čo by sa stalo, keby sme všetci mali nabíjať elektromobily zo zásuvky? Stíhali by taký nával spotreby energie jadrové elektrárne?]
 
Znížiť ich môžu len elektrárne, ktoré dodávajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Elektromobily jedine vtedy budú zlepšovať kvalitu ovzdušia a znižovať závislosť na fosílnych palivách.
 Vyrábať elektrinu sa dá zo síl vetra (Rakúsko), zo slnečného žiarenia pomocou kolektorov, z vodného prúdu (Gabčíkovo) alebo z vodíka.