1.      Bolo preukázané, že cvičenie môže pomôcť nabudiť vašu pamäť a výkon mozgu. Asi 20 minút cvičenia môže zlepšiť výkonnosť.

2.      Hoci to môže spôsobiť, že budete vyzerať ako blázon. Budete prekvapení o koľko viac si zapamätáte, keď si budete veci opakovať nahlas.

skripta

3.      Odmeňte sa nejakou maličkosťou ako sú napríklad gumené medvedíky alebo kúsok čokolády. Motivujte sa tak, že si napríklad po každých 10 stranách dáte jeden cukrík.

4.      Existuje mnoho spôsobov, ako otestovať, či naozaj rozumiete tomu čo ste sa učili. Pokúste sa to naučiť niekoho iného, pokiaľ viete dané učivo vysvetliť a váš kamarát to pochopí, tak tomu naozaj rozumiete.

5.      Schopnosť vytvárať spojenia je nielen jednoduchší spôsob ako si zapamätať informácie ale je to aj palivo tvorivosti a inteligencie. Spájajte si veci s tvarmi, príhodami, osobami alebo pocitmi.

studenti

6.      Kreslite si schémy. Môžu vám veľmi dobre pomôcť vizualizovať informácie, ktoré je ťažsie popísať slovami. Na skúške si môžete požiadať o kreslenie a tak si spomenúť na vizuálne zapamätanú informáciu vo vašej mysli.

7.      Pokiaľ sa učíte čítaním textov z počítača, skúste si zmeniť písmo zo základného na zložitejšie. Slová sa potom ťažšie čítajú a preto sa musí mozog viac sústrediť.

8.      Dokumentárne filmy sú zábavným spôsobom, ako si zapämätať preberané učivo. Viac sa vám priblíži daná téma a možno sa aj naučíte nové informácie či detaily, ktoré boli opísané v dokumente.

9.      Rýchlo otestujte svoje vedomosti o definíciách, slovách alebo vzorcoch pomocou kartičiek. Nakúpte si farebné nalepovacie kartičky, ktoré si rozmiestnite napríklad po izbe a odpovedajte na otázky, ktoré si sami vytvoríte. Na druhú stranu kartičky si napíšte správnu odpoveď, aby ste nestrácali čas hľadaním odpovede.

10.  Keď váš mozog pracuje, potrebujete pravidelné študijné prestávky, ktoré pomáhajú vášmu mozgu absorbovať viac informácií, ale aj motivovať či sústrediť sa, keď pracujete. Urobte si krátku prestávku napríklad po 50 minútach štúdia, poprechádzajte sa, choďte sa napiť alebo niečo zjesť a opäť sa vráťte k štúdiu.

11.  Môžete sa cítiť dobre v knižnici, kde je ticho a je to stále to isté prostredie. Ale podľa štúdií je známe, že zmena študijného prostredia pomôže k lepšiemu zapamätaniu informácií.

kniha

12.  Uistite sa, že máte dostatočný odpočinok v noci pred vašou skúškou. Keď spíte, váš mozog spracúva informácie, ktoré ste sa naučili pri štúdiu. Takže získanie dobrého nočného spánku vám pomôže pri spomínaní na ťažké otázky na skúške.

13.  Môže sa to zdať trochu zvláštne, ale rozprašovanie určitej vône po priestore alebo žuvanie zvláštne ochutenej žuvačky vám pomôžu pri zapamätaní vecí. Pred skúškou si dajte napríklad tú istú žuvačku a tak si spomeniete na texty, ktoré ste sa učili.