Satelitné a bezdrôtový telefón

Pretože prevažná väčšina telefónov používa bunkovú technológiu, ako GSM UMTS, CDMA, LTE (alebo starší NMT,v USA AMPS) v mnohých jazykoch sú slováako mobily a bunkový telefón (anglicky cellphone)synonymá. To platí aj o slovenčine, kde sa názov bunkový telefón prakticky nepoužíva, a pre prenosné telefóny používajúce inou ako bunkovú technológiu sa používajú názvy satelitný telefón a bezdrôtový telefón.

Komunikácia v sieti

Mobily umožňujú nielen komunikáciu v rámci prenosnej siete, ale aj spojenie s pevnou telefónnou sieťou priamo voľbou telefónneho čísla na vstavanej klávesnici a poskytujú širokú škálu ďalších telekomunikačných služieb, ako sú SMS, MMS, WAP a pripojenie na Internet.Pretože patrí k najrozšírenejším elektronickým zariadeniam, výrobcovia ich vybavujú tiež ďalšími funkciami skôr dostupnými u Personal Digital Assistant.

Satelitné a bezdrôtový telefón
Ohodnoťte příspěvek